.
.

Visie & Missie


 


Verenigde Diaspora

Missie

Wie zijn we?

Wat doen we?

Voor wie doen we dat?

Hoe doen we dat?

De Verenigde Diaspora is een Nederlandse-Surinaams georiënteerde organisatie/Stichting, die door middel van constructieve en informatieve radio en TV mediaproducties, mentaliteitsverandering en ontwikkeling voor alle Surinamers, waar ook ter wereld, wenst te bevorderen.

Visie

Wat willen we bereiken?

wat zijn onze kernwaarden?

De verenigde Diaspora wil een goede kwaliteit van leven en herstel van normen en waarden voor elke burger van Surinaamse afkomst realiseren. De Verenigde Diaspora wil dat bereiken door concrete sociaal-maatschappelijke projecten in Suriname en Nederland uit te voeren, met als hoger doel Suriname op een laagdrempelige en duurzame manier te ondersteunen.

Kernwaarden:

Suriname, Integriteit, Transparantie, Recht en Wet, Economische groei!